Rotevatn ville ikkje kommentere leiarspørsmålet i Venstre

POLITIKK: Fleire peikar på Sveinung Rotevatn som Venstre si neste leiar. På besøk i Florø tysdag ville han ikkje kommentere leiarspørsmålet, men seier at han har stor tru på partiet i framtida.