Planlegg vidareføring av lokal legevakt

Av

- Ei sentralisering av legevaktordninga er uforsvarleg. Folk må kjenne seg trygge der dei bur, seier legevaktansvarleg lege Kan Shanker.

Artikkeltags