Ingvar Torsvik Myrvollen (H) ber bystyret utsetje rådhuset

POLITIKK: Men den møtande representanten for Høgre fremmer saka på eigne vegne, ikkje på vegner av Høgre-gruppa.