No kan det bli slutt på dødsbu i landbruket

No skal det bli slutt på at landbrukseigedomar står og rotnar på rot, som ein del av uløyste arveoppgjer.