Han meiner Kinn vil tape på låge politikar-løner

FLORØ: – Politikarar i Kinn får ikkje dei same moglegheitene til å engasjere seg som politikarane i Stad og Sunnfjord. Ein får store økonomiske tap av å vere politikar. Det hevdar Frank Willy Djuvik (Frp), som meiner politikargodtgjerslene er for låge.