Savner plan mot overvann

Problemer med overvann og avløp utgjør milliardkostnader hvert eneste år.

Problemer med overvann og avløp utgjør milliardkostnader hvert eneste år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Norske avløpsnett er ikke dimensjonert for kraftig styrtregn.

DEL

(Siste) Nå tar Rådgivende Ingeniørers Forening til orde for en nasjonal tiltaksplan for å løse problematikken med overvann.

– Vann- og avløpsproblemene behandles stemoderlig av staten. Noen kommuner er flinke. Men de fleste strever, og uten et statlig løft får vi ikke bedret forholdene i det hele tatt, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Et stort byproblem

Overvann utløst av ekstremvær blir et stadig større problem i norske byer. Skadekostnadene utgjør 3,6 milliarder kroner i året, ifølge beregninger fra det regjeringsutnevnte overvannsutvalget i 2015.

Byggenæringen samles nå til debatt for å stoppe de årlige milliardkostnadene som overvannet påfører samfunnet.

– Vi håper at denne debatten kan skape grunnlaget for en stortingsmelding om overvann. Målet er en handlingsplan som sier noe om hvordan vi kan utføre de rette tiltakene for å ivareta både samfunn, økonomi og klima, sier Skudal Hansteen.

Overbelastning

Liv Kari Skudal Hansteen etterlyser en nasjonal handlingsplan mot overvann.

Liv Kari Skudal Hansteen etterlyser en nasjonal handlingsplan mot overvann. Foto:

Store deler av skadene fra overvann skyldes at avløpsnettene overbelastes i perioder med mye styrtregn. Tre av fire eiere, utviklere og forvaltere av bygg mener at avløpsnettet ikke er dimensjonert for dagens vær, viser en ny undersøkelse.

Industrikonsernet Protan lanserer nå et produkt som holder igjen regnvannet på taket i kortere perioder og drenerer det gradvis ned i avløpsnettet i løpet av noen få timer.

– Fortetting gjør arealet til en knapp ressurs, og i flere av prosjektene vi er involvert i, er det faktisk ikke plass til å grave ned vannmagasiner, sier administrerende direktør Erik Øyno.

Problemene med vann og avløp behandles stemoderlig av staten.

Liv Kari Skudal Hansteen, Rådgivende Ingeniørers Forening

Politisk støtte

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Foto:

Overvannsutvalget viser til at problematikken bør løses lokalt og skreddersys de utfordringene en kommune står overfor.

– Det mener jeg er en fornuftig tilnærming. Staten må bidra med veiledning, men den enkelte kommune er nærmest til å finne gode, konkrete løsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til ANB.

I og med at forslagene har vært på høring, har det også gitt Høyre-statsråden og hans stab et enda bredere bilde og flere synspunkter.

– Vi har nå startet arbeidet med å gjennomføre konkrete endringer i lover og forskrifter med berørte departementer. Dette er et svært viktig arbeid som jeg vil prioritere høyt, påpeker Helgesen.

– Tiltak mot overvann dreier seg ikke bare om dimensjonering av rør, men vel så mye om å sørge for at vannet samles opp på en naturlig måte slik at det ikke gjør skade, sier han. (ANB)

Artikkeltags