Politikarane slit med å kunne svare fortvila huseigar

SVELGEN: Fleirtalet av gruppeleiarane i Bremanger-politikken ønsker førebels ikkje å svare på om dei ved regulering har eit ansvar for verdifall på eigedommar som blir innlemma i industriområde.