Politiet bruker lengre tid på å rykke ut til hendingar

Av

Responstida for politiet har auka sidan nærpolitireforma vart innført i 2016. For større byar er responstida lik, medan ho har auka i mindre byar og tettstader.