Politistasjonen skiftar namn, vi får ny namsmann og eit felles politiråd

Det blir nokre mindre endringar i Kinn, og politiet vil framleis bruke Sogn og Fjordane-namnet.