Noregs svar på Stooges, MC5 og den australske bølgja frå 70- og 80-talet med Radio Birdman og New Chists i spissen meiner at dei med denne utgjevinga har gått i ei meir mjuk og variert retning. Mogleg det, men eg blir like sveitt i øyro av å høyre på denne som på forgjengarane. Og det er eit kompliment.

Gruppa med Terje Winterstø Røthing frå Kaizers Orchestra i spissen durar vidare med same oppskrifta i botnen som tidlegare, låtmateriale av høg kvalitet, tunge gitarar, matchande komp, brautande vokal på morsmålet og gode koringar.

Rett og slett ei drivande god plate!