Planlegg å sprenge vekk ulykkespunkt i skipsleia

Prosjektet med utdjuping av leia ved Olaskjeret i Botnane og sprenging av grunner og fluer i Skatestraumen er del av pakken som Kystverket spelar inn til NTP 2022-2033.