For eitt år sidan etablerte PGS seg i Florø. Her er konsekvensane av det

FLORØ: Snart er det eitt år sidan PGS-etableringa i Florø.