Per Kristian (33) er streikevakt i Florø - alle bussrutene er kansellert

Alle bussavgangane i Sogn og Fjordane er no råka, så nær som nokre lokalruter som også til vanleg vert køyrde av taxibransjen.