Peikar på løft av vegstandard som viktig bulysttiltak

DAVIK: – Utviklingslaget ser med uro på folketalsutviklinga. Dei som bur her blir eldre og det er få i reproduktiv alder.