FIRDA: Det seier Arne Johannessen, politisjef i Sogn og Fjordane.

Han skildrar pass-situasjonen som er i landet no. Politiet har tidlegare i år gått ut og oppfordra folk om å skaffe seg pass i god tid før ferien, og no som den nærmar seg merkar dei eit stort trykk, som forventa. I tillegg er det sju til ti veker ventetid med å få passet etter det er bestilt.

– Vi opplever no at det er ein stor frustrasjon og sinne frå publikum. Det er ei stor utfordring og langt frå kva politiet har med å gjere. Det har med produksjonen av ei ekstern teneste, seier Johannessen.

Reiser frå storbyane for å få passtime

Først var det vanskeleg å skaffe seg time for å få nytt pass. Det har ført til at fleire har reist langvegs frå for å kapre seg ein ledig time.

– Vi har hatt kortare ventetid på passtimar ved dei fire passkontora vi har i Sogn og Fjordane, enn mange andre stader i landet. Vi ser at timane blir tatt med ein gong dei vert lagt ut og fleire har reist frå Bergen, Oslo og Trondheim eins ærend for å få seg pass. Dei har kome i «hopetal», seier politisjefen.

For å få hjelpe med presset har dei jobba ekstra for kunne legge ut nye timar.

– Det har blitt jobba lengre dagar og laurdagar for å få det til. No når det er så lang ventetid på å få sjølve passet, kjem vi til å slutte å jobbe så mykje overtid for å få legge ut nye timar, seier han.

Om du no ser at passet ditt har gått ut, men skal ut på tur i Europa, anbefaler Johannessen at ein bestiller ID-kort i staden for pass. ID-kortet var innført i november 2020. Ein kan reise til EU-/EØS-landa og Sveits med eit slikt ID-kort.

– På grunn av pågangen så må ein velje anten ID-kort eller pass. Slik situasjonen er no har ID-korta mykje kortare leveringstid, men dette kan jo også endre seg om ein månad.

– Ikkje gamble på naudpass

Johannessen kjem med fleire oppmodingar.

– All informasjon finn du på politiet sine heimesider. Det er ikkje vist å ringe og kjefte på dei lokale passkontora. Det er ikkje dei som sit i skranken som er årsaka til at du kanskje ikkje får pass tidsnok til sommarferien. Det er ikkje dei som skal ha kjeften, seier han.

Den andre er oppmodinga er å ikkje satse på å få naudpass.

– Ikkje bestill deg ein tur til utlandet om du ikkje har pass. Og om du gamblar på at du kan få naudpass, så kan det bli veldig dyrt for ein ferie ein ikkje får reise på.

Neste veke skal retningslinjene for naudpasset gjerast endå klarare.

– Det ligg i namnet at ein skal vere i ein alvorleg situasjon for å få naudpass. Men det ligg og eit tolkingsrom og då er det krevjande for saksbehandlarane. Det er viktig at vi får ein nasjonal avklaring for kor stor nauda skal vere og kva situasjon ein kan forvente å ha krav på naudpass, slik at vi unngår forskjellsbehandling.