Helse Førde skulda Pasientombodet for faktafeil og unødvendig konfliktskaping. No beklagar Helse Førde

Psykiatripasienten ombodet stod opp for, hadde rett i kritikken sin mot helseføretaket.