No må ein betale for å ha bilen ståande i Skridsholgata, Hamregata og i Markegata mot Evja - det vil seie vegen som går frå Docen 2/bensinstasjonen og ned til Firdaposten.

Dette er ein del av Florø parkering sine nye soner, vedtekne av Flora bystyre, så det er Flora kommune sitt parkeringsselskap ein betalar til i desse områda.

Betalingsparkeringa i Florø har allereie vorten utvida i fleire rundar: