– På tide å regulere eit fint parkområde

SVELGEN: – Svelgen treng eit fint parkområde knytt til hamn. Det er på tide at dette blir akseptert - utan at næringsregulering kjem opp som tema kvar gong.