På søre Nekkøy har Sandra heimekontor med fiber - i austre delar av kommunen er det knapt nok nettilgang

KINN: Koronautbrotet har synleggjort dei enorme skilnadane i nettdekning i det som før var Flora kommune.