På Askrova har dei bore tungt for at du skal få besøke «Ørnereiret»

ASKROVA: Bygda sitt store dugnadsprosjekt, draumeplassen «Ørnereiret» er ferdig.