Øystein (31) frå Jølster lever i eit konstant smertehelvete

Øystein Flugekvam er så hardt råka av hovudpine, at han ikkje kan jobbe. Kona møter likevel fordommar. – Folk spør meg kvifor eg held ut, seier Linn-Mary Flugekvam (28).