Ordførarkjede i det blå

KINN: To kommunar er slått i hop. Ei ny ordførarkjede skal på plass, men det kan bli lenge til.