Ordføraren krev overvaking av Sagavatnet

VINDKRAFT: Ordførar Ola Teigen ber i brev til Olje- og energidepartementet om å stadfeste dei økonomiske garantiane for «vårt ufråvikelege krav om reint, sikkert drikkevatn både frå Sagavatnet og Terdalsvassdraget i konsesjonsperioden og tida etter at denne er gått ut".