Oppdrettsnæringa bryr seg ikkje om anna enn smertene i pengepungen

Av

OPPDRETT: Da man startet med lakseoppdrett i syttiårene, skulle dette være en attåtnæring for bønder og lokalbefolkningen generelt. Nå har storkapitalen tatt over, både norsk og internasjonal.