Formidabel og tilgjengeleg finkultur

Nora Oleanne Sårheim starta konserten med eit skikkeleg bakhaldsangrep på Firdaposten. Det vakraste angrepet tenkast kan.