SOGN AVIS: 9. november blir Kjøsnestunnelen stengd mellom klokka 12.00 og 13.00 i samband med opningsseremoni og snorklipping.

– Det blir styrt trafikkavvikling med ledebil fram til kl. 09.00, deretter fri ferdsel mellom kl. 09.00 og kl. 12.00. Det blir fri ferdsel etter at opningsseremonien er avslutta, om lag klokka 13.00, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.