Onsdag avgjer fylket om det blir pilotdrift av hydrogenbåt mellom Florø og Selje

Det er strekninga Florø-Måløy/Selje er som er aktuell som pilot for hydrogendrift på ekspressbåtruta.