Utfordrande tider for omsorgstenestene

Det vert jobba hardt med å få kontroll over kostnadene i omsorgstenestene i Flora. Innstrammingar på sjukevikarar og overtidsbruk er to av tiltaka.