Om nokre år kan det hende at Øystein ikkje driv kiosken på samfunnshuset lenger. Det har han ingenting imot

FLORØ: Kinn kommune vurderer å ta over kioskdrifta på samfunnshuset. Det er bistroen glad for.