Om korona-situasjonen blir langvarig kan Linda bli nøydd til å permittere

FLORØ: Bunnpris i Havreneset køyrer ut varer til dei som ønsker det, og merker at det er eit aukande behov. Men det veg ikkje opp for alt dei tapar på at samfunnet er stengd ned.