Neptune Energy og deira partnarar har funne hydrokarbonar ved boring av leitebrønnen Hamlet i Nordsjøen.

Det var ved boring inn i reservoaret i Gjøa-lisensen (PL153) at loggane viste at selskapet har funne hydrokarbonar i brønnen. No blir det teke kjerneprøver av funnet, melder Neptune Energy i ei pressemelding.

Boreoperasjonen er framleis på eit tidleg stadium, og det står att å sjå om funnet er stort nok til at ein kan utvikle funnet kommersielt.

Hamlet-brønnen ligg 58 kilometer vest for Florø, i eit av Neptune sine kjerneområde. At brønnen ligg så nær Gjøa, gjer til at den grøne plattforma sin infrastruktur kan nyttast i ei eventuell utvinning.