Brønnen ligg kring seks mil vest for Florø og ligg nær andre oljeinstallasjonar, som funn eventuelt kan slusast inn i.

Sjølv om det er gjort funn, ventar vi med sprette sjampanjen, seier kommunikasjonsdirektør Liv Jannie Omdal til NRK.

Dei neste vekene skal funnet analyserast og det skal takast prøver og testar av hydrokarbon-væska. Då lyt sjampanjen ligge på kjølen så lenge.