Marta (35) og Marita (31) er nokre av dei nytilsette i INC Gruppen

TEMA: Kven er dei 34 som så langt har fått jobb i INC-gruppa i 2019?