Olav Myrhol satsar på ammekyr med opphav i dei austeriske alpane, tyroler gråfe.
Arve Olav F. Solbakken

Olav set sin lit til desse tyrolarane

INDREHUS: Desse kraftkrøtera frå Tyrol skal bidra til god lønsemd i gardsdrifta til Olav Myrhol.
Publisert