Ola og Anne Kristin er to av over 70 kystordførarar som protesterer mot regjeringa sin havbrukspolitikk

Over 70 ordførere har signert eit opprop om at havbrukskommunane må få sin rettmessige andel av verdiskapinga i den kommunale sjøallmenningen.