Skatt på diettpenger ved reiser, vrakpant på mopeder, billigere øl fra mikrobryggerier og billigere sjokolade. Som vanlig er det mange endringer i avgifter, skattesatser og andre økonomiske regelverk som trer i kraft ved årsskiftet.

Her er et utvalg av dem:

Skatt på diettpenger ved jobbreiser: Fra 1. januar innfører regjeringen en ordning hvor man må skatte av diettpenger på jobbreiser dersom summen overstiger en viss grense.

På reiser med overnatting på hotell er den nye skattefrie satsen satt til 578 kroner, uansett om man reiser innenlands eller utenlands. Tidligere har man sluppet skatt så lenge diettpengene holder seg innenfor statens satser, men nå vil statens satser i flere tilfeller være høyere enn den skattefrie grensen. For eksempel er diettillegget for Danmark på 1.190 kroner.

Flere arbeidsplasser i det private næringslivet benytter seg av statens satser. På dagsreiser som varer imellom 6 og 12 timer innføres det en skattefri sats på 200 kroner, mens satsen blir på 400 kroner for reiser over 12 timer.

Regjeringen regner med å dra inn 115 millioner kroner i ekstra skatteinntekter på denne måten.

Saken fortsetter under bildet.

Kommunene kan ikke gi store hopp i eiendomsskatten: Det innføres en regel som sier at kommunene kun kan øke satsene på eiendomsskatt med 1 promille av takstverdien av eiendommen i året. Det samme gjelder for bolig- og fritidseiendom.

I tillegg kan kommuner som innfører eiendomsskatt for første gang kun kreve 1 promille av takstverdien det første året. I tillegg fritas produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner for eiendomsskatt.

Muligheter for lavere formuesskatt: De såkalte verdsettelsesrabattene gjør at man ikke betaler full formuesskatt på aksjer og aksjefond. Neste år øker denne rabatten fra 20 til 25 prosent. I tillegg økes beløpet for når formuesskatten begynner å løpe.

Bunnfradraget settes til 1,5 millioner kroner i 2019, mot 1,48 millioner kroner i skatteåret 2018. For ektefeller som skattlegges under ett blir summen 3 millioner kroner.

Forskuddstrekk på tips-inntekter: Folk som mottar tips gjennom jobben må allerede skatte for det. Nytt fra neste år av, er at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar.

Utbytte blir del av Aksjesparekonto-ordningen: Ordningen med aksjesparekonto blir utvidet til å også gjelde utbetaling av utbytte fra aksjer. Dermed slipper man å skatte av utbytte før man tar ut pengene.

Saken fortsetter under bildet.

I tillegg åpnes det også for at verdipapirer kan overføres mellom egne kontoer uten beskatning.

Man kan gi mer til frivillige organisasjoner og fortsatt få avdrag: Fra 1. januar heves grensen for hvor mye man kan gi til visse frivillige organisasjoner og fortsatt få skattefradrag, fra 40.000 kroner til 50.000 kroner.

Billigere øl? Små ølbryggerier slipper å betale like mye avgift som før – noe som kan bety billigere øl. Endringen gjelder bryggerier med årlig produksjon på under 500.000 liter øl.

Vrakpant på flere nye typer kjøretøy: Det innføres vrakpant på flere nye typer kjøretøy. Satsene er som følger:

  • Mopeder og motorsykler: 500 kroner
  • Campingvogner og lastebiler: 3.000 og 5.000 kroner
  • Satsen på vanlige biler videreføres på dagens nivå (2.400 kroner)

Billigere godteri: Sukkeravgiften på sjokolade og godteri ble satt opp med hele 83 prosent ved forrige årsskifte, noe som ga kraftige protester fra bransjen. Ved nyttår skrus avgiften tilbake til 2017-nivå. Avgiftene på saft og brus, som også ble økt i fjor, skrus ikke tilbake.

(Kilde: Finansdepartementet) (ANB-NTB)