– Ofte er det ikkje nok å tildele folk ein bustad. Vi må også lære dei å bu

FLORØ: Kinn kommune er den suverent største enkelteigaren av bustader i kommunen, med nesten 450 husvære. Snart får Gjermund Veka og Kinn sitt bustadkontor ei nøkkelrolle når vi snart skal ta imot flyktningar igjen.