Nytt nei til Bremangerlandet Vindpark

SVELGEN: Mot Sp sine to stemmer vedtok formannskapet på nytt å seie nei til LNF- dispensasjon for Bremangerlandet Vindpark