Ytredal seier opp alle tilsette og stengjer hotellet

Frank Ove Ytredal har sagt opp dei tilsette ved Høyanger hotell. Ytredal reknar ikkje med at det vert opna att for vanleg drift.