(Tidens Krav)

Det kan bety rundt 70 statlige arbeidsplasser.

Nyheten ble offentliggjort på en pressekonferanse i Kristiansund klokken 13 onsdag ettermiddag.

Som en del av nærpolitireformen skal politiet effektivisere etatens administrative funksjoner. Lønn og regnskap er ett av områdene som skal samles som en fellestjeneste. Hensikten er å frigjøre mest mulig administrative ressurser som kan omdisponeres til operative polititjenester.

Beslutningen om å legge fellestjenesten til Kristiansund kommer som en oppføling av en avtale med Venstre om at det skal lages en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Venstre har vært en sterk pådriver for at lønns- og regskapssenteret legges til Kristiansund. Representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet har også gjort en betydelig jobb for å få flere arbeidsplasser til sitt lokalsamfunn.

- Dette er en gledens dag for Møre og Romsdal og denne regionen generelt, sa Harald T. Nesvik (Frp) på onsdagens pressekonferanse.

Les også: undefined

Stortingsrepresentant Pål Farstad (V) mener beslutningen om å legge senteret til Kristiansund vil gi et løft for hele regionen.

- Unik mulighet

- Det kan være snakk om rundt 70 statlige arbeidsplasser, noe som er en unik mulighet for regionen til å bygge opp et nytt kompetansemiljø med de synergieffekter det gir for lokal næringsutvikling og sysselsetting, sa han.

- Valget av Kristiansund er noe jeg og Venstre har jobbet hardt for, og det er en direkte oppfølging av den avtalen partiet inngikk med regjeringen i april i år om at lokalisering av statlige arbeidsplasser som hovedregel skal lokaliseres utenfor hovedstaden. Dette viser at vi tar hele landet i bruk når nye statlige arbeidsplasser skal fordeles og lokaliseres, sa Farstad.

God nyhet

Stortingsrepresentant Helge Orten for Høyre i Møre og Romsdal er svært entusiastisk over regjeringens beslutning.

- Dette er en god nyhet for Kristiansund og Møre og Romsdal. Høyre er opptatt av å sikre astatlige arbeidsplasser utenfor Oslo-området, samtidig som vi effektiviserer offentlig sektor, sa han.

- Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i regionen. Ikke minst er det kompetansearbeidsplasser, som er noe av det viktigste vi tilbyr for at unge fra regionen skal vende hjem igjen etter studier, sa Orten.