AFP, tenestepensjon, krav om reise, kost og losji er sentrale tema i meklinga mellom partane. Dei hadde frist å komme til semje innan midnatt laurdag 7. april. Det gjorde dei ikkje, og meklinga held fram på overtid. Om dei ikkje klarar å møtast vil 35.000 YS- og LO-medlemmer takast ut i streik frå i dag søndag.

For Flora og Bremanger er det dei tilsette i følgjande bedrifter som skal streike:n

Bedrifter/organisasjonar:

 • BB ServiceSystem Sogn og Fjordane AS Hovedavdeling, Florø
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Avd. Sogn og Fjordane
 • Skanska Norge AS Avd. Florø Fellesoverenskomsten for byggfag
 • Allianceplus AS
 • Westcon Yard Florø AS
 • Brødrene Aa AS
 • Skanska Norge AS, avdeling Florø
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • Kinn Bryggeri AS
 • West Industri Contracting AS

Ferjesamband:

 • Oppedal–Lavik, rute B
 • Bergen–Sogndal, MS Tyrving
 • Anda–Lote, rute B