Han er for avkriminalisering, men meiner nytt narkotikaforslag sviktar dei unge

Styreleiar i Actis, Arne Johannessen, er einig i rusreformutvalet som vil avkriminalisere bruk av narkotika, men meiner dei går for langt.