Kommunar manglar rutinar for å følge opp personar etter sjølvmordsforsøk

Av