To fylkesskilt er stolne, men det er ikkje berre tjuvar som vil ha skilt

Av

Det er stor interesse for fylkesskilta til Sogn og Fjordane, og Statens vegvesen har fått førespurnader frå folk som vil kjøpe.