Virke meiner regjeringa sponsar utanlandske nettbutikkar: – Absolutt ikkje bra for butikkane, seier Vibeke

STATSBUDSJETTET: Hovudorganisasjonen Virke kjem med krass kritikk av regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Meiner det vil ramme norske butikkar hardt.