André Espeseth på Askrova har rundt 200 sauer og 230 lam. No lagar han ost av overskotsmjølka frå sauene.
Privat

Kva gjer ein når sauene har meir mjølk enn lamma treng? Jau, då lagar ein ost!

ASKROVA: På våre kantar er det ikkje så vanleg med sauemjølkost. André Espeseth fekk inspirasjon i Portugal.
Publisert