Lakseprisen på sitt lågaste på fire år: – Det gir oss ei billegare vare å selje

EKSPORT: Lakseprisen har vore under hardt press siste vekene.