No reiser Inger til Danmark, medan Carina skal steppe inn for å passe på ungdommen

Inger skal til Danmark og Carina skal inn som ny ungdomsleiar