Har innført nytt IT-system i Helse Vest: Pasient vart alvorleg forgifta og døydde. No slår legane alarm

Av og

HELSE: I Helse Førde granskar ein IT-systemet Meona etter at ein pasient vart alvorleg forgifta, og til slutt døydde. No slår legar i Bergen alarm om det nye systemet.