– Det var ei naturleg handtering av pasienten

Av

Kvinna som døydde av rabies i Førde, var i kontakt med helsevesenet fleire gongar.